Som arbeidstaker anbefaler vi deg å inngå en tariffavtale som gir deg viktige rettigheter og bidrar til ryddige og ordentlige arbeidsforhold. Også arbeidsgivere har stor nytte av organiserte arbeidstakere og tariffestede avtaleforhold.  

Hva er en tariffavtale?
En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon/fagforening (Handel og Kontor, Fellesforbundet) og en arbeidstakerorganisasjon (Virke) eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. I tariffavtalen kan man avtale hvilken minstelønn som skal gjelde for ulike arbeidsgrupper, regler om arbeidstid, tillegg for ubekvem arbeidstid og overtid, rett til permisjoner m.m.

En tariffavtale er ufravikelig. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale andre lønns- eller arbeidsvilkår enn de som tariffavtalen fastsetter. Dette gjelder både overfor medlemmene av fagforeningen som er part i tariffavtalen, men også overfor andre arbeidstakere i bedriften som utfører samme type arbeid.

Hvordan inngå en tariffavtale?
Du kan enkelt inngå en tariffavtale gjennom å melde deg inn i Handel og Kontor eller Fellesforbundet og be de bistå deg med å etablere en tariffavtale dersom bedriften du jobber ikke har dette fra før.

I forbindelse med ønske om tariffavtale, anbefaler vi deg å snakke med dine kollegaer og sørge for at flest mulig står bak kravet om dette. Sørg også for at de andre i bedriften som ønsker tariffavtalen organiserer seg dersom de ikke allerede er medlem av Handel og Kontor eller Fellesforbundet.

Les mer om hvordan du går frem for å få tariffavtale her.

Hvorfor er en tariffavtale bra for både arbeidstaker og arbeidsgiver?
Det at tariffavtalen skaper forutsigbarhet om arbeidsvilkårene, og hindrer streik eller andre aksjoner så lenge den løper, gjør at mange vil si at tariffavtalen er selve grunnlaget for et ordnet og organisert arbeidsliv. Tariffavtaler gir med andre ord både arbeidstakere og arbeidsgivere muligheten til å samarbeide til bedriftens beste gjennom en avtale som regulerer viktige forhold som ellers kan fremstå som usikre og uavklarte. En tariffavtale bidrar også til ordentlige og ryddige  arbeidsforhold ved at bedrift og medarbeidere har blitt enige om bestemmelser som er i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven, og i tillegg har ytterligere reguleringer som har til hensikt å ivareta arbeidstakers rettigheter.


«Tariffavtaler gir både arbeidstakere og arbeidsgivere muligheten til å samarbeide til bedriftens beste gjennom en avtale som regulerer viktige forhold som ellers kan fremstå som usikre og uavklarte.