Gettyimages

Som arbeidstaker har du sammen med arbeidsgiver et viktig ansvar for å sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold.

Vi er opptatt av at det skal være lett for deg å ta din del av dette ansvaret, og at du skal kjenne til dine rettigheter. Den beste måten å gjøre dette på er å organisere deg i en arbeidstakerorganisasjon og stille krav om tariffavtale. En tariffavtale sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold som kommer både deg og de andre som er organisert på din arbeidsplass til gode.

En tariffavtale gjør også hverdagen for arbeidsgiver enklere gjennom at arbeids- og lønnsvilkårene er tydelig beskrevet. I tillegg bidrar tariffavtalen til at lønnsforhandlingene foregår på en strukturert og forutsigbar måte.

I Norge har vi lang tradisjon for et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Samarbeidet bygger på en felles forståelse av viktigheten av gode arbeidsforhold. Sørg for å være organisert du også – meld deg inn i Handel og Kontor, Fellesforbundet eller Virke Servicehandel i dag!

Kontaktinformasjon:

For deg som er arbeidstaker:

Handel og Kontor: www.hkinfo.no

Fellesforbundet: www.fellesforbundet.no

For deg som er arbeidsgiver:

Virke Servicehandel: www.virke.no