Hvor bør jeg vaske bilen?

Den mest bærekraftige måten å få ren bil på, er å vaske bilen hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma. Vasker du bilen på et av disse stedene har du høy trygghet for at myndighetenes strenge krav til miljø og utslipp overholdes. Seriøse bedrifter sørger også for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine medarbeidere.

Vask av bil medfører stor fare for at olje og andre miljøgifter som skylles av kjøretøyet kommer på avveie. Myndighetene har derfor innført strenge miljø- og utslippskrav for alle som tilbyr bilvask – for alle vaskehaller skal det foreligge godkjenning fra kommunen i form av en gyldig utslippstillatelse. Mangelfull etterlevelse av myndighetenes krav medfører risiko for utslipp av farlig avfall i naturen og lokale vann/vassdrag. Dette rammer dyr, planter og fisk som tar skade av forurensningen.

Myndighetenes kontrollaktivitet har avslørt at deler av markedet for bilvask består av useriøse aktører som bryter grunnleggende bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven undergraver sentrale arbeidstakerrettigheter. Det er også avdekket utnytting av utenlandske arbeidstakere, samt skatte- og avgiftsvindel i tilknytning den useriøse delen av markedet for bilvask. Dette svekker den norske samfunnsmodellen og vår felles velferd.

Ved å vaske bilen hos en bensinstasjon eller et bilpleiefirma med en godkjent vaskehall har du høy trygghet for at de strenge kravene til bilvask overholdes. I tillegg sørger den seriøse delen av bransjen for ryddige og ordentlige arbeidsforhold for de ansatte. Vi kaller dette bærekraftig bilvask. Bærekraftig bilvask er bra for både arbeidsliv og miljø.

Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører!

%d bloggere like this: