Initiativ for bærekraftig bilvask er et samarbeid mellom Fellesforbundet, Handel og Kontor i Norge, Virke Servicehandel og Fellestiltakene LO-Virke.

Samarbeidet skal bidra til:

I: Økt bevissthet blant forbrukerne om viktigheten av å velge seriøse/bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Seriøse/bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som lojalt etterlever kravene myndighetene har satt til denne typen virksomhet. I tillegg må virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle sine ansatte.

II: Økt bevissthet blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne om fordelene ved et organisert arbeidsliv. Det skal motiveres til lokal dialog om organisering ved å peke på at et profesjonelt og ryddig forhold mellom arbeidsgiver- og takersiden også er viktig for å bli betraktet som en seriøs virksomhet.

Kontaktperson initiativ for bærekraftig bilvask:

Virke Servicehandel
Tlf: 22 54 17 00
E-post: j.hammerstad@virke.no