Hva er bærekraftig bilvask?

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Uten godkjente vaskehaller drevet av seriøse bedrifter hadde bilvask ikke vært bra for miljøet. 

I Norge er det registrert mer enn 4 millioner kjøretøy, hvorav 2,8 millioner av disse er klassifisert som personbiler. De fleste vasker bilen sin jevnlig, og minst 4 av 10 gjør dette hver måned eller oftere. 

Olje og tungmetaller
Bilvask kan skade miljøet dersom det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler og andre kjøretøy kan bestå av mineraler som inneholder tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om farlig avfall på avveie.

Viktige lover og forskrifter
Det er innført ulike lover og forskrifter for å unngå at vask av bil og andre kjøretøyer skal være skadelig for miljø og mennesker. Bensinstasjoner og bilpleiefirmaer som tilbyr bilvask skal ha vaskehaller som er godkjente i form av gyldig utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15. Gjennom denne forskriften er det også stilt krav om at vaskehaller skal være utstyrt med nødvendig og fungerende renseteknologi i form av blant annet sandfang og oljeutskiller. Kommunene er ansvarlig tilsynsmyndighet på dette området. 

Krav til vaskemidlene
Myndighetene har også stilt krav til hvilke vaskemidler som kan anvendes i forbindelse med tilbud om bilvask. Mange velger å benytte produkter som er svanemerkede. Disse er skånsomme for både bilen og miljøet. 

Bra for både bil og miljø 
Myndighetenes krav sørger for at bilvask er bra for både bilen og miljøet. Forutsetningen er selvfølgelig at alle som tilbyr bilvask overholder kravene. I tillegg er det viktig å unngå at mange vasker bilen selv på egen gårdplass, på gaten eller i tilknytning parkeringsplasser. Flere av våre naboland, herunder Sverige, har innført restriksjoner når det gjelder hjemmevask av bil for å unngå lokal forurensningsfare. Lignende initiativ kan komme i Norge, og både Bergen og Trondheim kommune oppfordrer på sine nettsider egne innbyggere til å vaske bilen i en godkjent vaskehall. 

Vasker du bilen din i en godkjent vaskehall drevet av en seriøs bedrift, sørger du for å velge det mest bærekraftige alternativet som er tilgjengelig når det gjelder bilvask.

%d bloggere like this: