Ved å velge bærekraftige virksomheter på området for bilvask tar du ansvar for å unngå at useriøse aktører får fotfeste i markedet.

Bærekraftige bilvask-virksomheter etterlever kravene myndighetene har satt til bilvask og sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold.

Ved å velge bærekraftig bilvask-virksomheter bidrar du til at seriøse virksomheter gis mulighet til å overleve i markedet over tid. Dette er bra for både miljø og arbeidsliv.

Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører!

Hvor bør du vaske bilen?

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Vask av bil bør gjennomføres hos en virksomhet som respekterer kravene til miljø og utslipp, og sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for sine ansatte.


Modern Brush Car Wash Blue Color Graded Concept.

Hva er bærekraftig bilvask?

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Bærekraftig bilvask handler om å ta vare på arbeidsliv og miljø.

Svart marked på mer enn 200 millioner kroner

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Bærekraftig bilvask handler om å ta vare på arbeidsliv og miljø.

Bruk 30 sekunder på denne filmen

Hvert år blir det vasket flere millioner personbiler og andre kjøretøy i Norge. Bærekraftig bilvask handler om å ta vare på arbeidsliv og miljø.