Vi heier på alle som engasjerer seg i kampen for bærekraftig bilvask til beste for miljø og arbeidsliv. Her er fem måter du kan engasjere deg på:

  1. Vask alltid bilen hos en bensinstasjon eller et profesjonelt bilpleiefirma som etterlever de strenge kravene myndighetene har satt til bilvask og sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold.

  2. Organiser deg! Sørg for å være medlem av en fagforening og vis solidaritet med landets øvrige arbeidstakere. Ditt medlemskap gir arbeidstakerorganisasjonene mulighet til å engasjere seg i kampen for ordentlige og ryddige arbeidsforhold i bilvask-bransjen og andre utsatte næringer.

    Dersom du representerer arbeidsgiversiden, anbefaler vi deg å melde deg inn i en arbeidsgiverorganisasjon og gjennom dette legge til rette for et godt samarbeid mellom arbeidslivets parter.

  3. Oppfordre andre til å vaske bilen med ren samvittighet! Del linken til brabilvask.no sammen med et bilde av din nyvaskede bil på sosiale medier, og minn venner og bekjente om at de alltid bør velge bærekraftige aktører når de skal ha ren bil.

  4. Send en epost til din kommune og be dem legge til rette for at kommunens innbyggere får mer informasjon om hvordan de kan vaske bilen på en bærekraftig måte. Ofte benytter kommunene nyhetsbrev eller sosiale medier for å informere egne innbyggere. Disse kanalene kan også benyttes for å få frem budskapet om bærekraftig bilvask. Henvis gjerne til måten Trondheim kommune har informert sine innbyggere på.

  5. Skriv leserinnlegg. Skriv et leserinnlegg i lokalavisen der du oppfordrer til bærekraftig bilvask og viser til at det er viktig for både arbeidsliv og miljø at man velger vekk useriøse aktører.

Har du andre tips til hvordan man kan engasjere deg i saken? Send oss ditt innspill på epost til iw@virke.no .