Deler av markedet for bilvask domineres av useriøse bedrifter som ikke er opptatt av ordentlige og ryddige arbeidsforhold. Dersom du opplever at dine rettigheter som arbeidstaker ikke respekteres anbefaler vi deg på det sterkeste å ta kontakt med Handel og Kontor eller Fellesforbundet for å få hjelp.

  • Manglende overtidsbetaling?
  • Lange arbeidsdager uten pauser?
  • Mangel på skriftlig arbeidskontrakt?
  • Mangel på tilgjengelig verneutstyr?
  • Mangel på avtalt eller forutsigbar arbeidstid?
  • Mottar du ikke lønn under opplæringstiden?

I Norge er det innført strenge regler og plikter som gjelder for alle arbeidsgivere og arbeidstakere uavhengig av bransje, og uavhengig av om arbeidet gjennomføres i form av en heltids- eller deltidsjobb.

Dersom du kan svare ja på et eller flere av spørsmålene over, bryter virksomheten du er ansatt i sannsynligvis en eller flere av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.  Kanskje opplever du også andre forhold som gjør deg usikker på om din arbeidsgiver opptrer ryddig?

Både arbeidstakere og arbeidsgivere er tjent med ordentlige og ryddige arbeidsforhold. Vi ber deg derfor si fra dersom du opplever at dine rettigheter som arbeidstaker ikke ivaretas. Dette kan du gjøre ved å ta kontakt med Handel og Kontor eller Fellesforbundet.  Både Handel og Kontor og Fellesforbundet har som oppgave å ivareta arbeidstakers rettigheter og kan hjelpe deg dersom du er usikker på hvilke rettigheter du har, eller hvordan du går frem dersom disse ikke respekteres. Er det direkte fare for liv og helse, bør du også varsle Arbeidstilsynet.

Er du en arbeidsgiver og usikker på hvilke rettigheter som gjelder, kan du kontakte arbeidsgiverorganisasjonen Virke Servicehandel.

Les mer om Handel og Kontor her.

Les mer om Fellesforbundet her.

Les mer om Virke Servicehandel her.